Social Venture Network

Hela Sveriges nätverk för hållbar omställning

Långsiktig hållbarhet är ledstjärnan för Social Venture Network, SVN. Visionen är att vara den ledande mötesplatsen för utbyte av idéer och erfarenheter som gör verklig skillnad i vår resa mot ett hållbart samhälle. Medlemmar är företag, akademi, organisationer, myndigheter och privatpersoner samt studenter som vill öka fokus på ansvar för social hållbarhet, god etik, miljö samt hälsa och välbefinnande. Alla bär på en gemensam stark vilja att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle som vi kan lämna vidare till våra barn.

Almedalen

Almedalsveckan 2024 arrangeras den 25/6 – 28/6. Som alltid blir det en mötesplats med intressanta företag, organisationer och inspirerande människor. SVN:s arena är öppen 25/6-27/6. Det blir som vanligt en blandning av ämnen och det blir mingel och diskussioner med fokus på omställningen till en hållbar värld genom samverkan. Även i år samverkar vi med Ekobanken.

Giraffpriset

Giraffpriset ges till en person eller företag/organisation som stuckit ut halsen, gjort något extra modigt, som trott så starkt på något att man varit villig till ett stort risktagande, ha brutit igenom motstånd och som har motiverats av att göra något gott för människor och för jorden – inom områdena miljö, CSR eller etik och där ha åstadkommit goda resultat.

Seminarier

Tillsammans med våra samarbetspartners arrangerar vi en mängd olika seminarier varje år. Målsättningen är att knyta nya kontakter och samarbeten, skapa dialog och belysa viktiga samhällsfrågor som miljö, socialt ansvar, hälsa och välbefinnande. I kalendariet hittar du alla intressanta seminarier som arrangeras.

Bli medlem

Bli medlem i SVN

SVN Sweden erbjuder nätverkande, erfarenhetsutbyte och utbildning. Ta del av vår expertis och vår rådgivning i hållbarhetsfrågor och socialt ansvar för att utveckla dig själv och din verksamhet. En utvecklingsprocess för verksamheten kan ofta innehålla följande fyra steg:

  1. Bedöma nuvarande initiativ för hållbarhet.

  2. Utveckling av en anpassad hållbarhetsstrategi.

  3. Implementering av strategin med stöd från SVN.

  4. Uppföljning och utvärdering av uppnådda resultat.

Ansök om medlemskap!

Nyheter

Läs om det senaste från SVN

Mervärde

Erfarenhetsutbyte, nya kunskaper och engagemang

Låt dig inspireras

Var alltid uppdaterad i socialt ansvar/CSR och hållbarhetsfrågor. Var med på våra seminarier, utblidningar, föreläsningar och workshops.

Utveckla din affärer

Bygg nya affärsrelationer tvärs över olika branscher och verksamheter. Utveckla nya spännande affärsidéer.

Nätverka

Sprid din kunskap och få nya vinklar och perspektiv från andra. Bli en viktig kugge för hållbar utveckling och miljömässigt ansvar.

Påverka samhällsutvecklingen

Tillsammans kan vi påverka beslutsfattarei företag och organisationer kring frågor om socialt ansvar, etik och hänsyn till miljö.

Bli en förebild

Förmedla till andra det du tycker är värdefullt och viktigt. Håll ett semenarium, en föreläsningeller genomför en utvecklande wrokshop.

Medlemmar

Vad säger våra medlemar?

Maria Flock Åhlander, VD, Ekobanken

”SVN är ett härligt nätverk med många medlemmar som har starkt engagemang och kunskap i hållbarhetsfrågor. Vår ambition är att ta del i fler möten och evenemang eftersom det är väldigt utvecklande för hela vår organisation.”

Lars-Åke Lidén, VD, Golvkedjan AB

”Bra hållbarhetsarbete lönar sig. Och det blir ännu viktigare, och lönsammare,  i framtiden. SVN hjälper oss med kunskap, inspiration och viktiga erfarenheter.”

Leo Ekbom, marknadsdirektör, Brandt Båt

”Båtleasing, båtdelning och elbåtar är alla utmanade koncept i båtvärlden. Genom SVN och dess nätverk får vi inspiration att lösa utmaningar på nya sätt och nya kontakter som vågar säga “Ja, och!””

Richard Barrett, author, presenter, coach and president of the Barrett Academy, founder of the Barrett Values Centre

”Only by focusing on the greater good can we create the conditions which give us the opportunity to find our greatest personal success.”