Giraffpriset

Nominera en person, organisation eller ett företag

Giraffpriset

Vad är Giraffpriset?

Giraffpriset ges till en person eller företag/organisation som stuckit ut halsen, gjort något extra modigt, som trott så starkt på något att man varit villig till ett stort risktagande, ha brutit igenom motstånd och som har motiverats av att göra något gott för människor och för jorden – inom områdena miljö, CSR eller etik och där ha åstadkommit goda resultat. I år delades priset passande nog ut på tältscen Greta. 2018 gick Giraffpriset nämligen till Greta Thunberg tillsammans med Fridays for Future! På Frihamnsdagarna blev det dubbelt firande då vi förutom att hylla 2022 års pristagare även firade ett försenat 10-årsjubileum för Giraffprisert. Detta på grund av pandemin som precis som Göteborgs 400-årsjubileum blivit två år försenat. Prisutdelare var framgångsrika Miljonbemanning som förra året mottog priset för sitt arbete med att söka och finna talanger i Sveriges miljonprogramsområden. Vinnaren 2017, Björn Söderberg, var med på video med en hälsning från Katmandu med sitt Build up Nepal.

Vinnare 2022

Erikshjälpen

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation med en ideell second hand-verksamhet. Med fokus på barnens rättigheter i samhället så visar Erikshjälpen mod i många internationella projekt där man dagligen med sin lokala närvaro jobbar med att bryta motstånd som ofta bygger på okunskap och otillbörliga maktstrukturer. Med hjälp av Erikshjälpen Second Hand genereras medel till de sociala och humanitära insatserna. Det ger möjlighet till långsiktighet i projekten och arbetsträning för människor utanför arbetsmarknaden samtidigt som planetens resurser sparas. Under 2022 har man på ett imponerande sätt byggt upp en hjälpverksamhet i Ukraina. Med akutinsatser till drabbade och därefter med fokus på psykosocial hjälp för barn i nöd. Kort sagt Erikshjälpen, som valts ut av juryn till vinnare av Giraffpriset 2022, är ett lysande exempel på en verksamhet med modiga, innovativa aktiviteter som sticker ut halsen och är hållbara ur socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. erikshjalpen.se/

Nomi­ne­ra en per­son, organisation eller ett företag till Giraffpriset

Vinnare

Tidigare vinnare av Giraffpriset

Miljonbemanning – 2021

Miljonbemanning AB är impact-företaget som lyckas lösa samhällets och näringslivets kompetensbehov samtidigt som kompetens i storstädernas förorter tas tillvara.

Houdini Sportswear – 2020

Eva Karlsson och det svenska outdoormärket Houdini Sportswear har som mål att bli bäst – inte störst.

Parul Sharma – 2019

Parul har under årens lopp visat på enorm integritet, kraft och pondus i sitt värv genom att tydligt ta ställning och, både i media, på olika scener samt i andra sammanhang, kommunicera sin syn på problem och möjliga lösningar kring hållbarhetsutmaningar.

Greta Thunberg & Fridays For Future – 2018

Har visat extraordinärt mod och engagemang. Hon har gjort det med en sådan självklarhet att det är uppenbart att vi alla borde och måste agera inför klimatfrågan.

Björn Söderberg – 2017

Juryn utser Björn Söderberg och hans Fair Enterprise Network till årets Giraffprisvinnare “för sin oföränderligt starka glöd kanaliserad till att bidra till hållbara lösningar, i en evig föränderlig värld”.

Nominera

Nominera en person, organisation eller ett företag

Från och med november fram till och med sista juni kan du no­mi­ne­ra nå­gon till årets Gi­raff­pris. No­mi­ne­rings­kom­mit­tén som också är ju­ry är friståen­de från SVN:s sty­rel­se och be­står av per­so­ner med integri­tet och er­fa­ren­het in­om om­rå­de­na mil­jö, CSR och etik.

Instruktioner

Ob­ser­ve­ra att nedan in­struk­tio­ner­ för no­mi­ne­rings­för­fa­ran­det mås­te föl­jas. No­mi­ne­ring­ar som in­te är full­stän­di­ga kom­mer in­te att beaktas.

Kri­te­ri­er som skall tas i be­ak­tan­de:

  • Person eller organisation/företag som gjort något extra modigt
  • Brutit igenom motstånd för att göra något gott för människor och för jorden.
  • Nytänkande vinnare inom områdena miljö, CSR eller etik.
  • Inga ålderskriterier finns.
  • En person kan inte få priset flera gånger.

Ingen i SVN:s styrelse kan nomineras.