Om SVN

Hela Sveriges nätverk för långsiktig hållbarhet

Om SVN

Vad är SVN?

Social Venture Network, SVN, är ett internationellt nätverk som arbetar för långsiktig hållbarhet i affärer och verksamheter enligt Agenda 2030 . Medlemmar är företag, akademi och organisationer som arbetar lokalt i varje land med frågor om god etik, miljöhänsyn, socialt ansvar, hälsa och välbefinnande.

Organisationen är ekonomiskt, politiskt och religiöst obunden. Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter och genom att medlemmar t ex står värd för olika arrangemang. Värdföretaget får därigenom en möjlighet att visa upp sin egen verksamhet.

Många medlemmar i SVN hittar nya samarbeten genom nätverket. Här finns företag och organisationer inom vitt skilda branscher och gott om exempel på entreprenörer som har byggt upp helt nya led av partners och leverantörer; där alla delar samma värderingar.

Fokusområden

Hållbarhet för SVN handlar mycket om våra värderingar, attityder och på vilket sätt våra handlingar sätter avtryck i vårt samhälle.  Det kan t.ex. handla om vårt klimat, eller på vilket sätt vi skapar förutsättningar för människor som är i utanförskap eller utsatta för utnyttjande och övergrepp för att sko ekonomiska intressen. Vi får det samhälle vi förtjänar.

Mötesformer

SVN arbetar med olika mötesformer för att kunna anpassa varje möte utifrån ämnets karaktär. Här följer beskrivningar på ett antal mötesformer som SVN bland annat använder;  salong, erfarenhetsutbyte, föreläsning, seminarium och hearing.

Vår värdegrund

Vi mötes med nyfikenhet och en öppen attityd

Vi vill lämna vidare en hållbar värld till våra barn. I den världen har alla människor samma värde och lever i balans med naturens resurser.

Vi vet att företag och organisationers engagemang behövs för att skapa den världen. Därför arbetar vi aktivt med att integrera socialt ansvar, god affärsetik och miljöarbete i den löpande verksamheten.

Vi är övertygade om att socialt ansvar, god affärsetik och miljöarbete är en förutsättning för hållbar lönsamhet. Det ger inspiration i affärsutvecklingen och skapar engagemang hos medarbetarna.

Vi vet att hållbar utveckling är en global fråga. Vi främjar därför mångfald och samverkan mellan människor, företag, organisationer och myndigheter över alla gränser.

Vi möts i SVN med nyfikenhet och en öppen attityd. Vi delar kunskap och erfarenheter för att inspirera varandra i resan till en hållbar värld.

Styrelsen

Vi är Social Venture Network

Patrik Andersson, Ordförande

Patrik Andersson är organisationskonsult och verksamhetsutvecklare med inriktning på ledarskap och organisationskultur specialiserad på hållbarhetsfrågor. Patrik hjälper individer och organisationer att gå från strategi till genomförande och att utveckla och integrera hållbarhetskultur. Uppdragsgivarna representerar ett brett urval av branscher inom privat, offentlig och ideell sektor i Sverige och internationellt. Patrik är även engagerad i ett antal föreningar och styrelser med fokus på hållbar samhällsutveckling.

patrik@helhetskommunikation.se

Kent M Andersson, Vice ordförande & kassör

Kent är egenföretagare efter att under mer än 35 år ha arbetat internationellt inom Energikoncernen Fortum. Där har han haft många olika chefspositioner, senast som vice Vd inom IT-sidan. Utöver det har Kent erfarenhet från att ha suttit i ett 20-tal olika bolagsstyrelser, varit verksam i föreningsvärlden. Kent innehar rollen som ordförande för alla Företagsgrupperna i Stockholm Stad. Miljöfrågan ur ett företagsperspektiv är mycket viktiga för Kent liksom idrottsvärlden. Han hyser särskilt stort intresse för bordtennis och judo. Han har för närvarande rollen som förbundskassör/vice ordförande inom Svenska judoförbundet.

kent.m.andersson.se@gmail.com

Helen Sylvan, Ledamot & kontaktperson i Västsverige

Helen har en bred marknads- och hållbarhetsbakgrund bl a som marknadsansvarig på stiftelsen Ekocentrum, där hon i 19 år jobbat med webb, nyheter, sociala medier, utställning, utbildningar, nätverk, partnerskap och – inte minst – events. Hon har även varit ledamot i Ekocentrums styrelse. Helen lyfter gärna fram verksamheter som gör något bra, och låter dem inspirera andra i deras hållbarhetsresa. Hon har en bakgrund från bl a Renova, Eductus, Clean Air Transport och Digital Equipment. Hon har örat mot marken vad gäller utvecklingen inom hållbarhetsområdet. Hjärtefrågorna handlar mycket om djur och natur – och hur vi hanterar planeten.

helen@svnsweden.se

Yngve Ornerud, Ledamot

Yngve arbetar som strateg och projektledare på YMR Kommunikation som sedan flera år är miljödiplomerat enligt Svensk Miljöbas. Intresset för hållbarhetsfrågor är stort och många av YMRs uppdrag för våra kunder handlar om kommunikation runt hållbarhet och cirkularitet. Yngve är sedan 2006 mentor i NyföretagarCetrum och i övrigt engagerad i frågor som framförallt rör social hållbarhet. Under flera år har han på olika sätt jobbat med aktiviteter för att stötta Insamlingsstiftelsen Mot Trafficking.

yngve@ornerud.se

Maria Flock Åhlander, Ledamot

Maria Flock Åhlander, VD för Ekobanken sedan 2020. Maria har arbetat i Ekobanken sedan 2007 med hållbarhets- och ledarskapsfrågor samt finansieringsfrågor. Hon var tidigare finans- och hållbarhetschef men även HR-ansvarig. Innan hon började på Ekobanken arbetade Maria på PwC med hållbar affärsutveckling och revision. Maria är förutom VD även hållbarhetschef på Ekobanken.

maria.flock-ahlander@ekobanken.se

Amanda Möttönen, Ledamot

Amanda Möttönen har en gedigen utbildning inom hållbarhet och miljö med fokus på hållbar mat och hållbara städer. Hon arbetar nu på SVN:s medlemsföretag U&We med bl a klimatberäkningar, hållbarhetsrapportering, coachning och utbildning, hållbarhetsstrategier och miljöanalyser. Det som driver Amanda att arbeta med hållbarhetsfrågor är den akuta situation vi befinner oss i. Det handlar om att leva inom planetens gränser genom kloka val i vardagen, att vara en del i företagens omställning och att påverka människor i sin omgivning.

amanda.mottonen@uandwe.se

Historia

Start i Sverige 1999

SVN Sweden startade i januari 1999. Då hölls ett inledande möte som Amanda Haworth och Göran Wiklund kallade till. De ingick sedan tidigare i SVN Europe’s styrelse. Medlemsföretag sedan tidigare var DNS, Caring Company, SeFramgruppen, Banbytarna

Bland de första medlemmarna i SVN Sweden var Ekobanken, MiL Institute, Kairos Future, Corporate Misssions, U&W [you&we] och Situation Stockholm. År 2000 hölls SVN Europe’s internationella konferens i Sverige på Aronsborg utanför Stockholm där bland annat Ben Cohen, grundare av Ben & Jerry’s och grundare av SVN i USA medverkade. Ett stort antal svenskar deltog. Det resulterade i en ökning av svenska medlemsantalet.

Genom åren har ett stort antal medlemsaktiviteter genomförts. Bland annat med Anita Roddick, som startade Body Shop och som också var med att grunda SVN och professor Chakraborty, management-guru från Indien. I samband med utdelningen av Right Livelihood Award har SVN under flera år haft frukostseminarier med pristagare, bl. a Bianca Jagger och Daniel Ellsberg.

SVN var medarrangör av seminariet “I väntan på Gore” i samband med att Al Gore var i Sverige för första gången. SVN har också haft en politikerhearing, år 2006, med representanter från alla partier för att höra deras syn på CSR-frågor.

Vision & mission

SVN:s vision & mission

Vision

SVN är den ledande mötesplatsen för idéer och erfarenheter som gör skillnad i resan till ett hållbart samhälle.

Mission

SVNs uppgift är att:

  • Vara en mötesplats för erfarenhetsutbyte och kontakter i arbetslivet
  • Inspirera och stötta medlemmarnas förändringsarbete i sin verksamhet
  • Vara ett stöd för de personer som driver utvecklingen (s.k. change agents)
  • Förmedla kunskap och erfarenhet inom ämnesområdet
  • Samarbete med andra nätverk som är verksamma inom ämnesområdet
  • Vara en pådrivande opinionsbildare tillsammans med andra nätverk