Väderberoende är inget problem för elproduktionen – debattartikel i DN 230808

Vår medlem Filip Johnsson skriver tillsammans med kollegan Lisa Göransson:

Det går att klara elektrifieringen med en stor andel vind- och solkraft, om systemet kombineras med åtgärder för flexibilitet. Och det gäller både med och utan kärnkraft. Samtliga våra tre fossilfria scenarier är kostnadseffektiva. Den politiska polariseringen måste upphöra, skriver Filip Johnsson och Lisa Göransson, forskare på Chalmers.

Som forskare upplever vi den polariserade energidebatten som mycket frustrerande. Vi känner inte igen detta när vi diskuterar med näringslivet och andra forskare. Där är det fokus på de verkliga utmaningarna för omställningen: snabb utbyggnad av elproduktion, effektivare tillståndsprocesser, kompetensförsörjning, effektivisering och nya smarta energitjänster.

Vår förhoppning är att politiken kan möta dessa behov och enas om en ny, långsiktig och teknikneutral energiöverenskommelse.

Läs hel artikeln i DN här!

”Sverige riskerar att bli nettoimportör av el trots en storskalig satsning på kärnkraft om inte en parallell satsning görs på vindkraft.”

Filip Johnsson, professor i energisystem och programchef, Mistra Electrification, Chalmers

Lisa Göransson, docent i energisystem, Chalmers