Frihamnsdagarna blev en succé – och vi fick en pratstund med David Björneloo

För första gången fick SVN möjlighet att medverka på Frihamnsdagarna i Göteborg (se ovan. Det gav verkligen mersmak och vi ser fram emot att vara med även nästa år. Det är tredje året som Frihamnsdagarna arrangeras och vi bad David Björneloo, som är verksamhetsledare för Frihamnsdagarna, att beskriva vad som är målet och ambitionen med Frihmnsdagarna.
Vad är Frihamnsdagarna?
Frihamnsdagarna är en årligen återkommande demokratisk mötesplats som är gratis för allmänheten att besöka. Hundratals föreningar, företag och organisationer deltar som utställare eller med seminarier, panelsamtal, mingel eller workshopar. Evenemanget genomförs på Bananpiren i Göteborg i slutet av sommaren varje år sedan 2021.
Vad består innehållet av?
Vi vill skapa möten mellan människor och över gränser. Frihamnsdagarna samlar alla slags samhällsfrågor. Det är upp till varje medverkande att lyfta sina hjärtefrågor. Vi har några övergripande ledord: demokrati, hållbarhet, framtid och förändring. I år var det mycket fokus på framtid.
En del jämför Frihamnsdagarna med Almedalen, varför?
Båda är mötesplatser där samhällsfrågor står i centrum. Almedalen har ju funnits väldigt länge och är en inspirationskälla för oss. Att vi finns i Göteborg påverkar också innehållet.

Vad är målet med Frihamnsdagarna?
Ytterst handlar det om att bidra till en positiv samhällsförändring. Det finns en rad utmaningar som samhället inte hanterar tillräckligt bra eller där omställningen går för långsamt. Det behövs fler lösningar och nya samarbeten. Därför tror jag det är bra med en mötesplats som inte är branschspecifik och som är öppen och tillgänglig för alla. Det är också det som gör den demokratisk. Samtalen handlar om klimatet, framtidens mobilitet, sjöfart, arbetsmarknad, integration, mäns våld mot kvinnor och en massa andra samhällsfrågor.

Hur gick det i år?
Jättebra! Det var tredje året och vi upplever att Frihamnsdagarna nu är en mer etablerad mötesplats. Vi fann formen bättre i år med en bättre mix av samtal, upplevelser, mat och aktiviteter.
Vad blev bäst?
Det var den stora mångfalden. Det var väldigt tydligt att Frihamnsdagarna i år lockade till sig både gamla och unga besökare från olika delar av samhället. Precis det vi hoppas och vill. Ungefär 400 organisationer var representerade i samtalen. Drygt 13 000 besökare kom till Bananpiren. Utöver scenprogrammen och alla som var där med tält som utställare hade vi mingel. Ena stunden var Skanska där och sen var det en somalisk kvinnoförening som minglade.
Ett annat exempel på mångfald ser vi bland arrangörer och i programmet. Vissa programpunkter är superlokala och andra är nationella eller internationella. Från situationen i Biskopsgården till Sveriges utbildningssystem eller global hållbar sjöfart.

Vilka ligger bakom evenemanget?
Vi är några vanliga göteborgare som bildat en förening som är huvudarrangör. Sen genomförs evenemanget i samarbete med våra cirka 30 partners. Vår partnergrupp har bred representation från offentlig och privat sektor, akademi och civilsamhälle.
Hade ni några egna programpunkter?
Ja, vi bjöd in de politiska partierna till debatter och som utställare. Och sen arrangerade vi ett tiotal rundabordssamtal mellan ungdomar och beslutsfattare. Det blev en succé och är något vi kommer att göra nästa år också.
Hur ser framtiden ut?
Vi hoppas att fler företag, föreningar och organisationer kommer vilja delta och att Frihamnsdagarna blir ännu mer relevant. Månadsskiftet augusti-september 2024 är det dags igen. Innan dess besöker vi organisationer och andra evenemang och talar om våra erfarenheter av demokrati och förändring och berättar om Frihamnsdagarna.