Kontakta oss

Välkommen att höra av dig till någon av oss

Här kan du skicka ett meddelande

Kontaktuppgifter

Besöksadress

SVN Sweden, Lilla Nygatan 13 i Gamla stan, Stockholm

Telefon

073-505 42 33

Styrelsen

Kontaktuppgifter till styrelsen

Patrik Andersson, Ordförande

Patrik@svnsweden.se

Kent M Andersson, Vice ordförande & kassör

kent.m.andersson.se@gmail.com

Helen Sylvan, Ledamot & kontaktperson i Västsverige

helen@svnsweden.se

Yngve Ornerud, Ledamot

yngve@ornerud.se

Maria Flock Åhlander, Ledamot

maria.flock-ahlander@ekobanken.se

Amanda Möttönen, Ledamot

amanda.mottonen@uandwe.se

FAQ

Vanliga frågor

Vad får jag som medlem?

SVN erbjuder er en arena där ni tillsammans med de andra medlemmarna kan lyfta angelägna frågor. Frågor som kan vara svåra att lyfta som enskilt företag eller organisation. Som medlemmar blir ni varje månad inbjudna till olika möten som SVN arrangerar. Det handlar om föreläsningar och seminarier som kan ge er ny kunskap men ni har också möjlighet att genomföra ett eget seminarium, med det ämne som ni själva vill belysa. Men också mycket mer, läs mer på Bli medlem

Vad kostar det att vara medlem?

Medlemsavgift är differentierad beroende på antal anställda.
Medlemskapet gäller för alla i ert företag/organisation. Läs mer på Bli medlem

Vad är Giraffpriset?

Giraffpriset ges till en person eller företag/organisation som stuckit ut halsen, gjort något extra modigt, som trott så starkt på något att man varit villig till ett stort risktagande, ha brutit igenom motstånd och som har motiverats av att göra något gott för människor och för jorden – inom områdena miljö, CSR eller etik och där ha åstadkommit goda resultat. Läs mer på Giraffpriset

Vilka är medlemmar i SVN?

En av styrkorna i SVN är den heterogena uppsättningen av medlemmar som spänner över privat, offentlig och ideell sektor av olika storlekar. Detta innebär en unik möjlighet för medlemmarna att dra nytta av gränsöverskridande erfarenhetsutbyte med kunskap inom CSR och hållbarhetsområdet.
Föreningen har drygt 100 medlemmar, se alla på Bli medlem