Addera Hållbar HR AB

Addera Hållbar HR AB

Addera Hållbar HR AB är ett konsultföretag som startade i november 2018. Företaget arbetar bl a med konsultverksamhet inom HR samt coaching. organisations- och ledarutveckling, värdegrundsarbete samt olika utbildningar inom arbetsmiljö. Företaget arbetar i nätverk med...