Hållbarhet
Yngve Ornerud

Senior marknadsstrateg med inriktning på hållbarhet och miljö.

Yngve Ornerud
yngve@ornerud.se