Hållbarhet,Kompetensutveckling,Utbildning
YH Akademin

YH Akademin tillgängliggör utbildningar i hela landet, där hållbarhet är i fokus på flera spetsutbildningar. YH Akademin är en av de marknadsledande anordnarna av yrkeshögskoleutbildningar, och vänder sig till vuxna som vill stärka sin kompetens. Det finns utbildningar inom en mängd områden, allt från Träbyggnadsprojektör hållbart byggande, E-drive System Specialist, Kvalificerad fordonstekniker el/elhybrid, Specialistundersköterska med neuropsykiatrikompetens, till Arbetsledare – hållbar grönyteförvaltning och Hållbar utveckling inom besöksnäringen. De flesta utbildningarna är interaktiva nätbaserade distansutbildningar.

Lena Flodin
lena.flodin@yh.se
https://yh.se