Hållbarhet
Swedbank

Med rötter i Sparbankerna och Jordbrukskassan har Swedbank starka traditioner avseende samhällsansvar. Bankens långa hållbart företagande återspeglas i samtliga verksamhetsdelar. Swedbanks mål är att bedriva bank och samtidigt bidra till att förändra samhället. Hållbarhetsarbetet handlar om att hitta lösningar på globala utmaningar och se till att de används för att uppnå positiva förändringar lokalt, för att bygga en bättre framtid för kommande generationer.

Fredrik Nilzén, Head of Group Sustainability
fredrik.nilzen@swedbank.se
www.swedbank.se