Hållbarhet
Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet är en del av Svensk Idrott som Svensk är medlem i Sveriges Olympiska Kommittén (SOK) och) Riksidrottsförbundet /RF). Förbundet har ca 160 medlemsklubbarna och ca 20 0000 medlemmar över hela Sverige. Svenska Judoförbundet är medlem i den internationella Judo Federationen (ILJF) och den Europeiska Judounionen (EJU). Förutom själva den idrottsliga verksamheten är samhällsnyttan en viktig del av vår värdegrund. Förbundet drivet ett stort projekt inom folkhälsan som heter Judo4Blalance vilket syftar till att lära människor att falla på ett säkert sätt.

Kent M Andersson
kent.andersson@judo.se
www.judo.se