Hållbarhet,Transport
Svensk Däckåtervinning

Svensk Däckåtervinning är en icke vinstdrivande insamlingsorganisation, under producentansvaret för däck. Det finns med andra ord inget eget intresse i det ena eller andra användningsområdet för de insamlade däcken. Däremot har vi höga ambitioner om att däckåtervinningen ska bli ett föredöme – internationellt och för andra branscher – i omställningen till en cirkulär ekonomi med resurseffektiva och giftfria kretslopp. Därför uppmuntrar och följer vi all forskning som finns inom vårt område världen över.

Fredrik Ardefors
info@sdab.se
www.sdab.se