Hållbarhet
Skoopi

Skoopi är intresseorganisationen för arbetsintegrerande sociala företag. Vi har som övergripande ändamål att integrera människor som har svårigheter att få, och/eller behålla ett arbete, in i arbetsliv och samhälle.

Lena Lago
lena.lago@skoopl.coop
https://skoopi.coop/