Hållbarhet
Obos Sverige

OBOS Sverige AB är en av Sveriges ledande bostadsutvecklare som värnar om att utveckla bra och trygga boendemiljöer med meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och ungdomar. Majoriteten av det vi bygger är i trä från skogarna runt omkring oss- det enda helt förnybara byggmaterialet. Bostäderna bygger vi i fyra egna fabriker i Sverige, där vi tar tillvara på arbetskraft från över 40 olika nationaliteter. För att lyckas med god integration har vi en egen anställd lärare i svenska. I Sverige verkar vi genom våra varumärken OBOS, Myresjöhus, SmålandsVillan och systerbolaget Kärnhem. I OBOS Sveriges hållbarhetsarbete arbetar vi utifrån de globala utvecklingsmålen med fokus på de mål där vi har störst möjlighet att påverka utvecklingen av ett mer hållbart samhälle.

Ulrika Liiv
www.obos.se