Hållbarhet
Miljömärkning Sverige AB / Svanen

Miljömärkning Sverige AB verkar på uppdrag av regeringen för att i Sverige stimulera utveckling och användning av produkter som är miljösynpunkt än andra i övrigt jämförbara produkter. Det gör vi genom att för Sveriges del förvalta det nordiska miljömärket Svanen och EU-Blomman.

Linda Naekne
linda.naekne@svanen.se
svanen.se