Hållbarhet
Mikrofonden

Mikrofonden är den sociala ekonomins egna riskkapitalbolag. Hur gör ni når ert sociala företag har en bra idé men inte tillräcklig säkerhet för ett viktigt banklån? När kooperativet hittat en fin lokal men. hyresvärden vill ha hyresgaranti för ett år? Eller om er ideella förenings EU-finansierade projekt behöver låna för att kunna betala löner innan projektmedlen kommer? Det är där Mikrofonden kan hjälpa till. Er regionala Mikrofond kan gå in med garantier och täcka upp för bristfälliga säkerheter eller medlemmars personliga borgen. Utifrån sedvanlig kredithandläggning. Mikrofonden kan också placera kapital i förlags- och medlemsinsatser eller aktier.

Jan Svensson
https://mikrofonden.se