Hållbarhet
Järilstugan AB

Erbjuder strategisk konsulthjälp för att skapa hållbara affärer och organisationer inom företag och ideell sektor.

Vi tar management-uppdrag, moderatorskap och inspirationsföreläsningar inom områden såsom: nätverksuppbyggnad, miljöstrategi, hälsa, social och ekonomisk hållbarhet.

Karin Strömqvist Baathe
karin@svnsweden.se