Hållbarhet
Golvkedjan

Golvkedjan är Sveriges största kedja av golv- och plattsättningsföretag. Vi finns på ett 70-tal platser, omsätter drygt 2,6 miljarder och lägger nästan var fjärde golv i Sverige. Våra kunder är huvudsakligen professionella beställare som byggbolag. fastighetsbolag och kommuner/landsting.

Mia Lilja
mia.lilja@golvkedjan.se
www.golvkedjan.se