Hållbarhet
Frihamnsdagarna

Frihamnsdagarna Sveriges nya arena för fria samtal!

Bara genom att samtala kan vi bättre förstå varandra och bygga en ljusare framtid tillsammans. Därför behövs Frihamnsdagarna. En demokratisk mötesplats som är öppen för allmänheten att besöka. En plats där olika perspektiv får mötas och där röster får höras. När människor möts uppstår idéer som kan leda till verklig förändring.

Frihamnsdagarna är ett årligen återkommande arrangemang som drivs utan vinstsyfte. Eventuellt överskott återinvesteras i
verksamheten. Festivalen anordnas av den samhällsnyttiga partipolitiskt och religiöst obundna föreningen Frihamnsdagarna. Många av de medlemmar och volontärer som skapar evenemanget arbetar frivilligt och ideellt.

Ali Tabrizi
ali@frihamnsdagarna.se
https://frihamnsdagarna.se/