Hållbarhet
Ekobanken

| Ekobanken möts sparare som vill att deras pengar ska förvaltas mer transparent och ansvarsfullt och de
som driver verksamhet med ekologiska, sociala eller kulturella mervärden. Alla lån och krediter till verksamheter publiceras på vår hemsida och i broschyren ”Transparent utlåning” som skickas till skolor, ekobyar, gemenskapsboenden, ekologisk odling och matproduktion, förnybar energi, rättvis handel, tidskrifter, kulturhus, sociala arbetskooperativ eller konstnärlig verksamhet.

ahlander@ekobanken.se
www.ekobanken.se