Hållbarhet
DoubleCheck

DoubleCheck är en ledande marknadskonsult på den offentliga marknaden. Med kunskap, erfarenhet och lösningar påverkar vi den offentliga marknaden. Vi skapar förutsättningar för fler sunda, trygga och långsiktiga affärer. Vi hjälper också företag att etablera sig på den offentliga marknaden. DoubleCheck är vidare en av initiativtagarna samt grundare till den nya branschorganisationen Föreningen Sveriges Offentliga Leverantörer (FSOL).

Fredrik Tamm
info@doublecheck.se
www.doublecheck.se