Hållbarhet
CSR Västsverige

CSR Västsverige, Public & Private Social Responsibility Initiative, är en icke vinstdrivande, politiskt och religiöst obunden förening som bildades år 2008.

Föreningens verksamhet finansieras av Västra Götalandsregionen, Region Halland och medlemsintäkter. Arbetet drivs av kansliet och styrs av en treårig strategi samt årliga verksamhetsplaner som
antas av föreningens styrelse.

https://csrvastsverige.se