Hållbarhet
CoachHuset i Skandinavien AB

CoachHuset i Skandinavien AB har tre verksamheter. 

Rätt man/kvinna på rätt plats och coachande chefer är avgörande för en bra arbetsmiljö. CoachHuset erbjuder ledarskapscoachning och utbildning i coachande ledarskap till större företag samt karriärcoachning till fackförbundsmedlemmar. 

Mötesrum på fyra platser i centrala Stockholm hyr coacher, terapeuter, rekryterare och utbildningsföretag, samtalsrum och konferensrum per timme. Vi tar största möjliga hållbara hänsyn i varje inköp och vill vara en förebild för möteslokaler. 

LifeVille är en gamifierad och teambaserad utbildningsplattform. Våra spel för mental ergonomi hjälper stressade att prestera på topp och samtidigt må bra och slippa stress.

Carina Kindkvist
carina.kindkvist@coachhuset.com
www.coachhuset.com
www.motesrum.88
www.lifeville.se