Hållbarhet
Bonnier Business Sustainability

Aktuell Hållbarhet Fd Miljöaktuellt och Miljörapporten
Sedan 1973 har Aktuell Hållbarhet (Miljöaktuellt)
genom kunskap, nyheter, omvärldsbevakning,
kompetensutveckling och utbildningar gett
beslutsfattare stöd i arbetet med csr-, miljö och hållbar
utveckling.

Vår mission är att hjälpa och stödja proffs och beslutsfattare inom hållbar utveckling. Vi verkar idag inom ett flertal olika områden.

https://www.aktuellhal barhet.se/