Hållbarhet
Bergsjön 2031

Bergsjön 2031 är en ideell förening och ett svenskt Bid. Organisationen arbetar med platssamverkan och platsutveckling i syfte att utveckla goda livsmiljöer för boende och verksamma i Bergsjön. Tillsammans vill vi lyfta och stärka de styrkor som finns i stadsdelen. Bergsjön ska vara en attraktiv stadsdel där människor både kan och vill leva sina liv.

Medlemmar är: ByggGöta, Nordin bostad, Balder, Egnahemsbolaget. Familjebostäder, Göteborgs Lokaler, Willhem, Victoriahem, SHH Bostad, Higab och Wallenstam.

Pernilla Hallberg 
pernilla.hallberg@bergsjon2031.se
https://bergsjan2031.se/