Hållbarhet,Information
Albaeco

Albaeco är en fristående organisation som bildades 1998 och arbetar nära den senaste tvärvetenskapliga forskningen om samspelet mellan ekologi, ekonomi och samhälle. Målet är att omvandla vetenskap till vetskap, att översätta svårgripbara forskningsrön till kommunicerbara insikter om samspelet mellan människan, naturen och samhället. Albaeco hjälper företag och organisationer att hålla sig uppdaterade på det senaste inom miljö och hållbar utveckling. Vi kombinerar en gedigen forskningsförankring med ett omfattande nätverk inom reklam och media för att nå ut med den senaste tvärvetenskapliga miljöforskningen. Albaeco kommunicerar natur och miljöfrågor utifrån ett antropocentriskt perspektiv; det vill säga naturens betydelse för människan. Fokus ligger på naturens kapacitet att generera varor (t ex timmer, fisk, grödor) och tjänster (t ex pollinering, vattenrening, lagring av koldioxid). Dessa varor och tjänster upprätthålls av den mångfald av funktioner som olika arter har.

Louise Hård af Segerstad
info@albaeco.com
https://www.albaeco.se