Hållbarhet
YMR Kommunikation AB

YMR är en kommunikationsbyrå som genom hög strategisk och kreativ nivå skapar värde för våra kunder. Vår styrka är att kunders sätta oss in i och förstå våra  kunder och utifrån det skapa kommunikation som fungerar. Oavsett kanal. YMR är bra på att nå människor helt enkelt. 

YMR Kommunikation är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas.

Eva Tafvelin
eva.tafvelin@ymr.se
www.ymr.se